top of page

🎶經典電影音樂🎶

音樂係電影不可或缺嘅元素,無論主題曲定配樂,都同電影有相輔而行嘅化學作用!

My Theater 挑選以下電影音樂清單,讓你沉醉於電影世界!

【港產片歌曲】
歡迎嚟到未來新香港

集合近幾年代表年青人嘅港產片歌曲,包括:《幻愛》、《狂舞派3》、《金雞SSS》、《哪一天我們會飛》等電影主題曲,邊一首最能夠代表新世代嘅香港?

【港產片歌曲】
香港經典愛情故事

回到香港電影最風光時期,回味香港經典愛情電影嘅歌曲,包括:《金枝玉葉》、《天若有情》、《甜蜜蜜》、《重慶森林》等電影主題曲

【荷李活電影配樂】
Hans Zimmer的Nolan世界

著名音樂家 Hans Zimmer 絕對係大導演Christopher Nolan 嘅得力拍檔,喺電影上合作無間!其中呢幾首配樂昇華咗《The Dark Knight》、《Interstellar》、《Inception》等電影

【港產片歌曲】
《梅艷芳》電影的日文改編金曲

《梅艷芳》電影除咗回顧唔少梅艷芳經典金曲,仲加插唔少香港人熟悉嘅日文經典金曲。當年8、90年代有唔少嘅廣東歌都係改編自日本嘅流行曲,成為一首首膾炙人口嘅歌曲,呢個電影歌單搜羅咗出現喺《梅艷芳》電影中日文歌嘅華語版本。

​My Theater 定期分享最新上映電影嘅新聞、精彩及經典嘅電影對白、同埋我對電影嘅見解!

另外仲有 隨機揀電影,喺云云好戲中隨機推薦值得觀看嘅電影!

bottom of page