top of page
  • Writer's pictureMyTheater

古天樂耗資4.5億製作《明日戰記》 實現拍科幻片夢想 | 港產片新聞

終於等到啦!籌備多年,古天樂全力監製嘅《明日戰記》將會喺8月25號盛大公映!總製作費高達4.5億港元嘅《明日戰記》將會係香港最具規模嘅科幻巨著!

《明日戰記海報《明日戰記》由天下一電影製作,古天樂擔任電影總監