top of page
  • Writer's pictureMyTheater

道具槍走火,美國演員Alec Baldwin 誤殺片場攝影師 | 外國電影新聞

根據外國傳媒報道,美國演員Alec Baldwin 喺電影《Rust》嘅拍攝現場用道具槍時走火,誤殺片場攝影師及誤傷導演。警方正介入調查。My Theater - 美國演員Alec Baldwin

68歲知名美國演員Alex Baldwin 喺電影《Rust》拍攝時,因為道具槍用上真彈而導致攝影師Halyna Hutchins 中場身亡,導演Joel Souza 亦中槍受傷,暫時仍然喺醫院搶救中。暫時仍然未知點解道具槍冇用上空彈,而事件嘅來龍去脈亦正在調查中。劇組已經暫停一切拍攝。